Kålrotsakademiens motivering lyder: ”Institutet för Språk och Folkminnen är en veritabel skattkista för den som vill veta mer om vad våra förfäder åt, hur maträtter värderades och vad de kallades. Med denna utmärkelse vill vi uppmuntra Institutet att fortsätta lyfta fram folkminnesarkivens kunskaper om vårt gastronomiska kulturarv i rampljuset så att det kommer till nytta för såväl forskare som praktiker inom mat och måltid.”’

Kålrotsakademien grundades våren 2015 och har 18 ledamöter, 9 kvinnor och 9 män. Den vill främja den svenska matens kulturarv.