Det är studenter från Stockholms Dramatiska Högskola som förlägger sin examensproduktion till Uppsala Stadsteaters lilla scen med premiär på torsdag 9 maj.

Arbetet med pjäsen kom i gång redan för två år sedan, berättar regissören Helle Rossing, som tillsammans med Isabel Cruz Liljegren (manus) och Siri Areyuna Wilhelmsson (scenografi och kostym) arbetat fram stoffet som ligger till grund för det färdiga manuset.

– Det var Isabel som kom till mig redan första terminen och hade en idé om att vi skulle utforska begreppet elit. Det vanliga är ju annars att den samtida dramatiken fokuserar på marginaliserade, utsatta grupper. Vi tänkte att det vore intressant att rikta blicken uppåt i samhället. Vi gjorde research, träffade människor och tog del av intressant forskning. Av det materialet har Isabel skapat manus, säger Helle Rossing.

Artikelbild

| Helle Rossing återvänder till Uppsala stadsteater som regissör. I fjol regisserade hon pjäsen "Kamraterna" av Strindberg, nu är hon delaktig i "Eliten – esse, non videri".

Resultat har blivit en tre timmar lång föreställning i tre akter med två pauser emellan. Helle Rossing liknar upplägget vid en tv-serie i tre avsnitt som sinsemellan är olika men ändå utgör en helhet. Första akten fokuserar på den historiska eliten – adeln. Därefter gestaltas kultureliten innan triptyken avslutas med ett besök hos den ekonomiska eliten.

– Vi låter en huvudkaraktär besöka de tre miljöerna och gestaltar hennes försök att ta sig in trots att hon inte är en del av någon elit utan hör till den stora majoriteten vanliga människor. Det blir ett sorts utifrån- eller underifrånperspektiv, säger Helle Rossing.

Hon fascineras av begreppet elit som hon menar är långt ifrån entydigt.

– På till exempelvis Wikipedia talas det om en liten grupp med oproportionerligt mycket makt i förhållande till sin storlek. Men vad betyder det egentligen, vilka hör dit och hur definerar man makt? Och hur utövas makten? säger Helle Rosing och påpekar att man lagt in Wallenbergarnas motto "esse, non videri" (att verka utan att synas) i pjästiteln.

Artikelbild

| Regissören Helle Rossing i samtal med skådespelarna Eva Fritjofson och Moa Sillén strax före en repetition av "Eliten – esse, non videri".

I rollerna finns sju professionella skådespelare som var och en får gestalta tre fyra karaktärer. De sju kommer att spela mycket nära publiken.

– Det var en av våra utgångspunkter för hela projektet. "Eliten" är en intim föreställning med bara ett 50-tal platser. I första akten sitter åskådarna vid samma middagsbord som skådespelarna fast utan att behöva agera på något sätt, säger Helle Rossing, som karakteriserar pjäsen som lättillgänglig och fylld av humor.