Nu startar jag Flumskolan, raljerar Magnus Alkarp i en krönika på kultursidorna, söndagen den 18/12. Han påstår att Lgr 11 är den sämsta bok han någonsin läst och lyfter fram att eleverna ska kunna bevisa sin kunskap. Vad är kunskap värd för dig om man inte kan använda sig av den? Det är vad skolan i dag kräver till skillnad från tidigare, vilket du borde förstå om du verkligen läst den i mitt tycke bästa läroplan vi haft på många år.

Som specialpedagog är det min uppfattning att den sjuåring som klarar av att räkna ut hur mycket mer veckopeng hon ska få om ”Riksbankens styrränta går åt rätt håll”, får arbeta utifrån den nivån, medan den elev som ser åttan som en huvudlös snögubbe får arbeta utifrån sin nivå. Läroplanen är mycket tydlig på den punkten: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.

Magnus Alkarp verkar tro att matematiken av i dag är reducerad till räkneövningar som ska utföras med stoppur i pedagogens hand. Jag är ledsen om du i något sammanhang mött en lärare som inte förklarat att stoppuret används vid diagnostisering av elevens kunskapsnivå för att undervisningen ska tillrättaläggas så att det passar just det barnet.

Om man inte vet var eleven befinner sig kunskapsmässigt, hur ska man då kunna arbeta med rätt saker? Att bara ge eleverna chanser, som du uttrycker det, har vi redan sett konsekvensen av då undervisningen bedrivits så under många år.

Senare forskning har visat, att eleven måste besitta några grundläggande färdigheter i matematiken med automatik (tabellträning) för att senare kunna arbeta med den på en högre nivå.

Här Magnus Alkarp, kommer ditt stoppur in.

Jag är tillfreds med vart den kommunala grundskolan är på väg mot – en skola för alla. Så har jag inte känt på länge under mina 35 år som pedagog.

Den dag alla lärare är placerade att arbeta inom områden de har adekvat kompetens för, och med de rätta didaktiska kunskaperna i ämnena svenska och matematik, är vi där.

Nej tack Magnus Alkarp, din Flumskola där många barn riskerar att hamna i utanförskap får du ha för dig själv. Den har jag sett nog av.