Det är sjätte gången som UNT:s Stadsmiljöpris delas ut. I år går priset till Centralpassagen, Järnvägsparken och Kungsgatan, det vill säga den exteriöra nydaningen kring Resecentrum med alla dess logistiska lösningar, konstnärliga utsmyckningar och utsökta planteringar.
Personerna som får dela på prissumman 25 000 kr är projektledaren Victor Sjöberg och arkitekterna Mattias Nordström och Christer Uppfäldt, båda från White i Uppsala.
– Det är så klart väldigt roligt att få priset. Det här är ett arbete som pågått i 20 års tid, där jag varit involverad sedan 2003, och som tar ytterligare två år till innan det är helt färdigt. Jag är stolt över flera saker. Bland annat över att det nu blir två framsidor av stationsområdet och inte en som tidigare, men också över att Centralpassagen blev så ljus och öppen som den kom att bli till slut, säger Victor Sjöberg.

Ombyggnationen har inte varit helt lätt. Många förändringar av byggnadsplanerna har skett genom åren och det gamla kärret med lera som stationen ursprungligen var byggd på har föranlett en hel del huvudbry, men slutresultatet är Sjöberg väldigt nöjd med. Det är också Mattias Nordström och Christer Uppfäldt som talar om hur angeläget det varit för dem att få in ljus i Centralpassagen, som är en mycket viktig plats i stan där ett stort antal människor passerar varje dag. De talar också om att värna platsens öppenhet med ett torg i mitten och det långsträckta perspektivet vid Järnvägsparken.
– Det har varit jätteviktigt att inte förstöra den gamla stadsbilden där det nya området lever vid sidan om och i symbios med det gamla. För mig har det varit av stor vikt att skapa en mjukhet i området med planteringarna och med fin konst. Där lyckades vi få Tony Cragg, som är en av världens bästa på offentlig konst, säger Victor Sjöberg.

Också Kungsgatan, som flyttats en och en halv meter åt sidan och som på så sätt fått en bredare trottoar med trädplanteringar, tycker Sjöberg blev lyckad. Så också planteringarna kring Järnvägsparken och den nya bussvägen på Stadshusgatan.
– Mycket av ombyggnationen har syftat till att underlätta för trafikanter och resenärer och där Centralpassagens och parkeringsgaraget varit av stor betydelse. Snart byggs också parkeringsgarage för cyklar, vilket Sjöberg hoppas ska lösa Uppsalas enorma cykelproblem.

Artikelbild

| Resecentrum med Tony Craggs staty i förgrunden.

Någon brist på kandidater till årets pris har det inte varit, berättar ordförande Maria Ripenberg. Om varför juryn valde just detta bidrag säger hon:
– Det är en väldigt komplicerad stadsmiljö att hitta bra lösningar på. Den ska fungera med alla trafikslag som gångtrafik, cyklister, bussar, tåg och bilar. Jag tycker att man lyckats skapa en välfungerande yttre miljö kring resecentrum. Den känns också väldigt trivsam och estetiskt tilltalande med järnvägsparkens planteringar. Det är betydligt lättare att ta sig fram om man tänker på hur det var tidigare när man var tvungen att runda hela komplexet och stå vid bommarna och all den trängsel som var. Nu har man stora öppna ytor och vi i juryn tycker att den här förändringen är både stor och bra, säger Maria Ripenberg.