Han var en av fyra personer som vid Akademiens högtidssammankomst nyligen tilldelades Medaljen för tonkonstens främjande. Den har sedan 1945 tilldelats "högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv".

Robert Sund var under många år dirigent och konstnärlig ledare för Uppsalakörerna Allmänna sången och Orphei drängar. Musikaliska akademien betonar också Robert Sunds insatser som sångare, instrumentalist och tonsättare.

De övriga som i år tilldelades medaljen var musikkritikern Camilla Lundberg, trumslagaren Per Lindvall och Ramon Anthin, som byggt upp Gotlands tonsättarskola och Visby internationella tonsättarcentrum. (UNT)