Glöm frackar, aftonklänningar och kungligheter, den så kallade Ny Akademiens prisceremoni på Berns i Stockholm var en väldigt uppsluppen tillställning. Kvällens huvudperson, den franskspråkiga författaren Maryse Condé, gjorde entré längst bak i Berns största salong och kördes sedan fram till första raden av sin make.

Konferenciererna Alexandra Pascalidou, Bianca Kronlöf och Lo Kauppi – alla medlemmar av Nya Akademien – hälsade publiken välkommen till den första, sista och enda utdelningen av Nya Akademiens litteraturpris. Trion avslöjade också att prissumman växt till 320 000 kronor och att priset därmed är ett av de största litteraturpriserna i Sverige och i hela Skandinavien.

Stående ovationer

Artikelbild

| Maryse Condé gjorde entré längst bak i Berns största salong och kördes sedan fram till första raden av sin make Richard Philcox, allt medan publiken applåderade, hurrade och trängdes kring författaren.

När Maryse Condé gjorde entré på scenen för att hålla sitt tacktal var det under stående ovationer.

Jag vet inte hur jag ska kunna framföra ett tillräckligt stort tack. Sedan ni tilldelade mig detta pris har det känts som om jag får värma mig vid en flammande eld. Jag har glatt mig tillsammans med mina närmaste, som alltid inneslutit mig i sin kärlek och stöttat mig, sade hon.

I sitt tacktal riktade sig Maryse Condé till sina läsare, till litteraturen och till sin familj. Särskilt stort tack riktade hon till sin make Richard Philcox.

Jag skulle symboliskt sett vilja dela detta pris med min make. På ett rent personligt plan har min långa karriär som författare och aktivist ibland avbrutits av perioder präglade av uppgivenhet, modlöshet och förtvivlan. Richard fanns alltid på plats, höll min hand och hjälpte mig att helt enkelt överleva.

Tillägnade priset Guadeloupe

Större delen av talet riktade Maryse Condé dock till Guadeloupe, den franska ö i Karibien där hon föddes och växte upp.

Slutligen vill jag tillägna detta pris till Guadeloupe – den lilla ö jag härstammar från, en så missförstådd, baktalad och föraktad plats – liksom till alla de guadeloupier som röstat fram mig. Tro inte ett ord av vad ni läser i de turistbroschyrer som utlovar en billig semester på öar där alla talar franska. Att komma från vår del av världen är inte lätt.

"Bättre om unga får priser"

Maryse Condé är en författare som på senare år allt oftare har nämnts i Nobelprissammanhang, men hon har inga förhoppningar om att i framtiden återvända till Stockholm som Nobelpristagare.

Jag kommer inte att få Nobelpriset i litteratur. Jag gläder mig i stället över Nya Akademiens födelse. Jag är glad över att det är därför jag är i Stockholm. Just nu vill jag inte vara någon annanstans än här, sade hon.

Det var en rörd och mycket tacksam författare som tog emot Nya Akademiens pris. Samtidigt anser Maryse Condé att det är bättre att ge litterära priser till unga författare.

Ett pris ska man få för att bli uppmuntrad, därför ska man få det när man är ung, inte när man är gammal och snart är färdig med att skriva.