Att röra sig rytmiskt och med koordinerade kroppsrörelser, oftast till musik, det vill säga att dansa, är en universell mänsklig företeelse som finns i alla kulturer.

Biologer och andra forskare sätter företeelsen i starkt samband med uppvaktandet av en potentiell partner.

Hur vi rör oss ger inte bara information om den reproduktiva hälsan till en eventuell partner. Det signalerar också till andra individer av samma kön, eftersom det råder konkurrens. Så är det bland en mängd olika arter och vi människor är inget undantag, säger Nick Neave, biträdande professor vid Northumbria University i Newcastle, England, till TT.

Men vilka "moves" är att föredra, för att dansen ska uppfattas så attraktiv som möjligt?

Feminin rörelse

Nick Neave och hans kollegor filmade 39 kvinnor som dansade rytmiskt till en trumtakt. Personerna i filmerna gjordes sedan om till digitala avatarer, för att inte saker som utseendet eller kläderna skulle påverka bedömningen som gjordes av 57 män och 143 kvinnor.

Det visar sig att stilar där kvinnorna rör på höfterna samt armar och ben asymmetriskt rankas allra högst.

Resultatet var mycket tydligt och både kvinnor och män var väldigt samstämmiga. Höftrörelser är en av de mest feminina av alla rörelser, men vi blev förvånade att sambandet var så starkt, säger Nick Neave.

Armar och ben bör alltså röra sig koordinerat, men inte likformigt.

Om de rör sig helt okontrollerat rankas de genast väldigt lågt, antagligen eftersom de då påminner om sjukdom, säger Nick Neave.

Styrkan avgörande

För några år sedan gjorde Nick Neave och hans kollegor samma sak fast för män.

Då blev resultatet lika tydligt, men inte för höfterna eller armarna, utan för överkroppens styrka, säger han.

Starka män som gjorde större, snabbare och mer varierande armrörelser, ansågs dansa bättre, både av kvinnor och män.

TT: Så jag kan lika gärna lämna golvet direkt, eller?

Det handlar inte bara om mängden, utan också om hur man använder de muskler man har, säger Nick Neave.

Forskarna ska nu gå vidare och studera om, och i så fall hur, dansstilen hänger ihop med hälsan.

Det man kan misstänka är att dansen ger information om hur man mår, men även exempelvis om den intellektuella kvalitén, hur kreativ du är, säger Nick Neave.