Skylten sitter på Trädgårdsgatan, där Ingmar Bergmans mormor bodde. Gunnar Carlson anser i UNT (15/7) att det är en överdrift det som står på skylten att Bergman tillbringade stora delar av sin barndom i Uppsala. Det är också ett direkt fel att hans morfar ägde huset där familjen bodde. Han föreslår att skylten ersätts med en ny där det dessutom står att Bergman föddes i Uppsala.

Kulturnämndens ordförande Peter Gustafsson (S) säger att kulturnämnden har uppmärksammat inläggen.

Har du sett att det pågår en debatt om uppgifterna på Bergmanskylten?

– Ja, det har jag. Just nu är berörda tjänstemän på semester så de har inga goda möjligheter att reagera.

Vet du varför den innehåller eventuella felaktigheter?

– Den sattes upp för omkring tio år sedan så jag har lite svårt att gå tillbaka så långt nu. Men om det finns felaktigheter måste de korrigeras. Vi har ett jubileumsprogram för Bergman i år så då kan vi absolut titta närmare på saken.

Hur ser ni på att skylten kan innehålla felaktigheter?

– Självklart ska det vara korrekta uppgifter. Bergman är en viktig person för Uppsala.

Vad ska ni göra åt saken?

– Jag har noterat frågan och ska kolla upp det när ansvariga tjänstemän är tillbaka. Vi ska titta på vilket resonemang som låg bakom informationen på skylten och om uppgifter saknas, behöver justeras eller läggas till.