Konstsamlingen har nu placerats i ett nytt magasin. Av säkerhetsskäl får vi inte tala om exakt var det är. Men UNT får följa med på en privat visning någonstans under jord i centrala Uppsala. Att kliva in här är som att gå in i en skattgrotta. Här står dyrgripar från skilda epoker i konsthistorien i långa rader. Några lite mer spruckna och gistna väntar på att få tas om hand av en konservators ömsinta händer.

De mest värdefulla verken är från 1500- och 1600-talet, som "Landskap med Johannes döparens predikan och Kristi dop" tillskrivet en konstnär som kallas Mästaren av de kvinnliga halvfigurerna (sic!), Peter Brueghel den yngres "Bröllopsdans" samt "Slaktarboden" av den flamländska mästaren Pieter Aertsen. De hängde tidigare i en fast utställning i Uppsala konstmuseums lokaler högst upp i slottet.

I kulturredaktionens nyårsenkät önskade sig konstnären Ulla Fries att Uppsala universitets konstsamling skulle återbördas till Uppsala slott och att man skulle på nytt få se den där. Men sanningen är att det är alldeles för torrt för äldre målningar på slottet.

– Större internationella museer har enats om att en luftfuktighet på 40 - 60 procent krävs för att äldre konst ska må bra. På slottet är det ibland 20 procent luftfuktighet och en del målningar har fått skador som nu måste repareras säger Marika Hedin, museichef på Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum där konstsamlingeningår.

Ansvarig för konsten är också universitetsantikvarie Mikael Ahlund.

-– I bästa samförstånd mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala konstmuseum har därför konstsamlingen flyttats. Men visst ska den snart kunna ses igen, säger han.

Gustavianum är i dagsläget ett populärt museum, inte bara för forskare och studenter utan också för vanliga besökare. Under 2017 hade man rekordartade 90 000 besökare. Huvudnumret är Augsburgska skåpet som donerades av Karl XI 1692 och som innehåller en mängd kuriösa små prylar i lådor och lönnfack. Totalt finns det cirka två miljoner föremål i universitetsmuseum Gustavianums samlingar, konst, vetenskapliga instrument och andra föremål, Evolutionsmuseet har ytterligare 5 miljoner föremål och Carolina har också en del.

Redan 1622 skänktes den första samlingen av konst till Uppsala universitet och större delen av den idag består av vad som donerats privat.

Under 1800-talet kunde man faktiskt se delar samlingen i ett första konstmuseum på Gustavianum och nu kan det alltså bli dags igen. Det finns avancerade planer på att förbättra inomhusklimatet på Gustavianum. Men också på att lokalerna ska renoveras för att öka tillgängligheten och möjligheterna att visa inte bara konsten utan också andra föremål ur universitets samlingar för allmänheten.

Statens Fastighetsverk (SFV) planerar att investera totalt 52 miljoner kronor i universitetsmuseet Gustavianum i Uppsala fram till 2021 och universitetet finansierar sin del av programarbetet under 2018. Än finns dock inget gemensamt beslut för ombyggnation.

– Om beslutet fattas kommer vi att behöva stänga Gustavianum under två år, säger Marika Hedin.

– Vi vill framöver göra mer tematiska utställningar Redan nu samarbetar vi med Uppsala konstmuseum där äldre konst ur våra samlingar korresponderar med samtida konst, säger Marika Hedin.

Gustavianum har ett omfattande utbyte med universitetsmuseer på andra håll i världen. Snart ger sig en utställning om Linné, Rudbeck och Thunberg iväg till Tokyo och en annan utställning om vikingar kommer att visas i USA 2018 – 2020.