Utställningen "The Art of Natural Science in Sweden" handlar om samspelet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talet, det vill säga Olof Rudbeck den äldres, Carl von Linnés och Carl Peter Thunbergs tid. Sammanlagt visas ett sjuttiotal noga utvalda och unika föremål som berättar om dessa tre vetenskapspionjärer och denna vetenskapliga guldålder. Det rör sig om bilder, illustrerade böcker, gravyrer, akvareller, porträtt och vetenskapliga instrument. Större delen av föremålen är hämtade från Uppsala universitets samlingar, men även andra institutioner är iblandade.

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Gustavianum och Tokyos universitetsmuseum. Nämnas bör också att utställningen är en del i firandet av 150-årsjubileet av de svensk-japanska diplomatiska förbindelserna som infaller under 2018. Invigningen sker den 23 april i närvaro av det svenska kungaparet och det japanska kejsarparet.

"The Art of Natural Science in Sweden" visas på Tokyos universitetsmuseum, närmare bestämt i museilokalen Intermediatheque, belägen i det gamla posthuset i centrala Tokyo.