Musik Det svenska metallbandet Entombed forsätter att upphovsrättstvista.

Fyra av bandets nuvarande medlemmar har tidigare stämt skivbolaget Threeman Recordings, som ägs av den tidigare medlemmen Alex Hellid. De hävdar att bolaget gett ut Entombedalbum utan deras samtycke.

Patent- och marknadsdomstolen slår nu fast att skivbolaget gjort "intrång i artisternas rättigheter" och förbjuder, vid vite av 200 000 kr, bolaget att framöver ge ut tre av de totalt åtta album som tvisten handlar om – såvida inte sångaren Lars-Göran Petrov tillåter det.

Trots det anser domstolen att skivbolaget i stort vunnit målen. Därför måste de fyra bandmedlemmarna "solidariskt ersätta" Threeman Recordings för rättegångskostnaderna på 75 000 kronor.

Det är inte första gången det stormar kring Entombed. Medlemmarna i bandet har under flera år bråkat om rätten att använda bandnamnet i marknadsföringssyfte. Trots protester har Patent- och registreringsverket gett både Lars-Göran Petrov och Alex Hellid grönt ljus.