A 3709. Numret tatuerades in i Cordelia Edvardsons hud i Auschwitz. 14 år gammal hade hon lämnats bort av sin mor, författaren Elisabeth Langgässer, eftersom Cordelia på fädernet hade judisk börd.

I boken "Bränt barn söker sig till elden" berättade journalisten Cordelia Edvardson gripande om barnet som uppfostrats som en katolsk tysk flicka i ett högborgerligt hem, men som under andra världskriget obönhörligt skulle utraderas.

I "Timme noll" väljer Lotta Lundberg i stället att i fiktiv form skildra en mor som väljer skapandet framför sitt barn.

Tabun och gränsdragningar

Etiska konflikter har alltid varit en stark drivkraft i Lotta Lundbergs författarskap. I sin förra roman "Ön" tvingade hon läsaren att gå till botten med sina egna bevekelsegrunder i synen på sexualitet och tabun. I "Timme noll" är temat lika laddat: Vad får en kvinna göra? Vad är det mest förbjudna?

I "Timme noll" flätas berättelsen om den tyska författaren Hedwig på 1940-talet samman med historien om tonårsflickan Isa i Uppsala som på 1980-talet klippt sönder sin docka och hamnat hos psykolog. Därifrån förs läsaren vidare till skärgårdsön Blidholmen 2004 där Ingrid brottas med sitt samvete. Ska hon lämna sin parkinsonsjuke man eller fortsätta att leva med honom "i nöd och lust".

I Lotta Lundbergs författarskap är frågor som det direkt går att svara "ja" eller "nej" på ganska ointressanta. Det livsviktiga tvivlet är ett honnörsord och alla känslor, även de tabubelagda, är tillåtna.

"Obscen" trend

Så talar en författare som tycker att den autofiktiva trenden i skönlitteraturen är obscen, att samtiden på ett korkat sätt blandar ihop person och verk. Helst skulle hon slippa prata om sig själv, men har med tiden insett att det är svårt att stå helt utanför det marknadsmässiga spelet i bokbranschen.

Med detta sagt har "Timme noll" ändå en personlig koppling. Under hela sin ungdom var Lotta Lundberg, precis som Isa i romanen, djupt fascinerad av Cordelia Edvardsons texter. Edvardson var halvjudinna och hade egna svåra erfarenheter från Auschwitz, men kunde ändå härbärgera både den israeliska och den palestinska sidan inom sig.

Kloster är fristad

I flera års tid har ett benediktinerkloster utanför Berlin varit Lotta Lundbergs fristad. Dit reser hon för att be tillsammans med nunnorna, för att skriva och hitta tillbaka till kärnan i sig själv. Av en slump fick hon veta att Elisabeth Langgässer, Cordelia Edvardsons mor, också varit en av klostrets gäster.