41 nyskrivna snapsvisor, insända från UNT:s läsekrets, har juryn att sjunga igenom under sammanträdet. Juryordförande Jens Pettersson, redaktionschef på UNT, samt Anna-Karin "Ako" Nytell Oldeberg, artist, Christina Mattson, folklorist och visforskare, Lena Åberg Frisk, vd för Uppsala Konsert & Kongress och historikern Carl Mikael Carlsson klämmer i för att ge var och en av dem rättvisa. Jurymedlemmen Jacke Sjödin, kåsör, textmakare med mera, saknas visserligen, men ska lämna sin åsikt senare.

På bordet finns sillar med tillbehör uppdukat, men i glasen är det bubbelvatten. Juryn måste ju vara klar i huvudet under hela bedömningen.

Hur är en bra snapsvisa beskaffad egentligen?

– Den ska ha en känd melodi som alla kan sjunga med i, den ska vara kort och ha en humoristisk knorr på slutet, säger Christina Mattsson.

– Jag vill lägga till att smaken är som baken delad, säger Carl Mikael Carlsson.

Anna-Karin "Ako" Nytell Oldeberg poängterar att snapsvisan ska vara sångbar och att inga långa förklaringar ska krävas innan visan sjungs.

– Vi kollar verkligen igenom alla insända tävlingsbidrag, till skillnad från Melodifestivaljuryn.

Jens Pettersson kläckte idén om en snapsvisetävling i UNT:s regi2014. Han tog kontakt med Uppsala konsert & kongress för att undersöka om det gick an att presentera vinnaren på den sillunch som UKK arrangerar årligen 30 april. Svaret blev ja, och sedan dess är korandet av vinnaren och framförandet av det vinnande bidraget ett stående inslag på lunchen. Lena Åberg Frisk berättar att personalen på UKK blivit så inspirerad att de i år har skrivit ihop några egna snapsvisor på temat Svenska Akademien, men de är utom tävlan.

Måndag 30 april koras Uppsalas bästa snapsvisa 2018.