Hur som helst är det bra att också män tar till orda i debatten. Det har varit väldigt tyst från deras sida.

Vågar de inte sticka ut hakan?

Gustavsson svarar ängsligt konformistiskt på min artikel och drar visan att sexuella trakasserier är strukturella. Det är ett finare sätt att säga att patriarkatet, det vill säga män, skapar maktstrukturer som är sexistiska.

Jag tror att sexuella trakasserier begås av ett fåtal individer. De är inte inbyggda i vårt mansdominerade samhälle. Förresten är samhället mansdominerat? Kvinnor sitter på många maktpositioner.

Jag reagerar mot att MeToo-kampanjen generaliserar ofredandet av kvinnor.

Plötsligt sker det hela tiden överallt i samhället. Å andra sidan är det en fråga som måste få komma upp till ytan och debatteras.

Men är det egentligen det viktigaste som hänt kvinnorörelsen sedan 1970-talet? Då har det inte hänt mycket.