Nuvarande redaktionschefen Jens Pettersson kläckte 2014 idén om en snapsvisetävling i UNT:s regi. Han tog kontakt med Uppsala konsert & kongress för att undersöka om det gick för sig att presentera vinnaren på den sillunch som UKK arrangerar årligen 30 april. Svaret blev ja, och sedan dess är korandet av vinnaren och framförandet av det vinnande bidraget ett stående inslag på lunchen.

Är inte snapsvisor liktydigt med gammaldags unken alkoholromantik?

– Vi har haft resonemang om det lämpliga med en sån här tävling men kommit fram till att snapsvisan trots allt är en del av vårt kulturarv. Och man måste inte dricka alkohol för att sjunga snapsvisor, säger Jens Pettersson.

Artikelbild

| Vinnare 2015. Karin och Börje Haulin.

Första året skickades cirka 30 visor in, i fjol hade den siffran dubblerats. Juryn som utser vinnaren har med andra ord fått mer att göra år för år.

– Ett par veckor före valborg samlas vi och provsjunger alla inskickade bidrag, berättar Jens Pettersson, som tillsammans med underhållarna Jacke Sjödin, Anna-Karin Nytell Oldeberg, Christina Mattson (kulturprofil och expert på snapsvisor), Lena Åberg Frisk (UKK:s vd) och Carl Mikael Carlsson (företrädare för Upsala stora lyriska akademi), utgör den synnerligen välmeriterade tävlingsjuryn.

Fotnot: Så här gör du för att delta i tävlingen: Skriv en text till en melodi som är känd för allmänheten, se till att ordet Uppsala finns med i texten.

Skicka din text med angiven melodi till mejladressen snapsvisa@unt.se eller till Jens Pettersson, UNT, Box 36, 75103 Uppsala. Märk ­kuvertet ”Snapsvisa”. Bidraget måste ha kommit in ­senast fredag 6 april.