Språkundervisningen vid Göteborgs universitet ser ut att minska, skriver Dagens Nyheter. Humanistiska fakultetsnämnden tar på onsdag beslut om att undervisningen i ryska, italienska, grekiska och fornkyrkoslaviska ska läggas ner. Som argument anges det ekonomiska läget och vikande elevunderlag. Men också behov av stärkt lärarkompetens, något som upprör en källa till tidningen, som kallar det argumentet för en direkt oförskämdhet.