Karin Åkerblom och Kajsa Mattas såg genuint glada ut när de fick sina diplom, prispengar och blommor av Upsala Nya Tidnings redaktionschef Ingrid Lindgren. De är stolta över sitt årum, denna långsmala miljö som bjuder in Uppsalaborna
till promenad,vila och konstupplevelser invid Fyris­ån.
Men Karin Åkerblom poängterade i sitt tacktal att Uppsala kommuns arbete med årummet ingalunda är något enmansjobb, utan ett verk av många.
— Man kan likna det vid ett stort knytkalas. Många av kommunens förvaltningar har varit med och bidragit med sina paradrätter och konstnärerna med kryddan. Och de som får äta av detta smörgåsbord är Uppsalaborna, sade Karin Åkerblom.
Prisceremonin ägde rum i själva årummet, nära Islandsfallet och invid Kajsa Mattas skulptur av en kvinna som elegant och distinkt dyker mot vattnet. Anders Åman, professor emeritus i konstvetenskap och en av de sju jurymedlemmarna, sade att årummet har många fina egenskaper, inte minst detta att det både fyller en estetisk och en praktisk funktion.
Och årummet ska fortsätta att växa. Arbetet är långt ifrån färdigt. Maria Arvola, chef för fritids- och naturkontoret, berättade om planerna på bland annat fler gång­stråk, grönområden och en servering nära Eddaspången.

Blir tårögd
Det här var första gången Upsala Nya Tidnings stadsmiljöpris delades ut. Syftet är att uppmuntra byggherrar, arkitekter och de ansvariga inom kommunen att utveckla stadens olika rum, samt att inspirera allmänheten till en diskussion kring sin stadsmiljö.
När ceremonin var över, höll Karin Åkerblom blomsterkvasten i ett fast grepp under armen och kikade utmed Fyrisån.
— Det känns helt underbart att se det här. När folk sitter i klasar utmed ån blir jag alldeles tårögd, det är så roligt att de gillar årummet. Det är ju för Uppsalaborna vi jobbar, sade hon.