Att hävda att Sonia Sahlström-Larsson har musiken i blodet är snarast en underdrift. Som fjärde generation i en Upplands namnkunnigaste spelmanssläkter står hon mitt i ett rikt och blomstrande spelmansarv, och att hon är en av dess främsta utövare bekräftas av en cd hon gjort tillsammans med maken Håkan Larsson, betitlad Glädjen, efter en Byss Kalle-polska hon lärt av pappa Eric Sahlström.
För lyssnaren bjuds en medryckande odyssé i den uppländska traditionen, med polskor, valser och marscher efter spelmän som Byss Kalle, Gås Anders, August Bohlin, Viksta Lasse, Sture Sahlström och Eric Sahlström. Samt också utblickar mot Dalarna.
Det handlar inte om någon greatest hits-samling, utan ett personligt hållet program där instrumenteringen varieras och en del låtar görs i ganska annorlunda tappning. Som när Håkan Larsson tolkar en mollstämd polska av Viksta Lasse på munspel som en känslig, längtansfull vägfararsång.

Ofta kombineras Sonias Sahlström-Larssons fiol med makens munspel, några gånger byts fiolen mot silverbasharpa och däremellan framträder Sonia solo. I par har de en flödande dynamisk melodiföring - nästan så att melodierna andas i ett enda stycke som i en fint ornamenterad polska efter Sture Sahlström.
Likaså slås man av den spänstiga rytmiken, t ex i en yster vals efter Gås Anders där munspelet gör mycket för drivet. De väl representerade vals- och marschrytmerna passar paret Sahlström-Larsson som handsken.

Några av Sonia Sahlström-Larssons solonummer får mer eftertänksam prägel, t ex en varsamt utmejslad polska efter Dräng Jerk, eller pappa Erics Hem från Gesunda, ett exempel på att denne spelmanslegend hade många strängar på sin lyra.
Norrbottningarna Markus Falck och Svante Lindqvist, bekanta från gruppen JP Nyströms, spelar tramporgel respektive fiol på cd:n Norrbottenslåtar. Instrumentkombination har gamla anor och ger doft av kafé- och salongsmusik, nykterhetsloge samt också lövad dansbana där orgeln släpats ut på tiljorna. Med lekfullt schvung tar sig de sig igenom polketter, kadriljer och valser från Sveriges nordligaste nejder.

Ulrika Gunnarsson har sällskap av musikanterna Esbjörn Hazelius och Anders Löfberg när hon översätter fiolmusikens speciella frasering till vokala trallar, drillar och ornament, i egna och andras låtar med avstamp i småländsk tradition. Resultatet är mycket tilltalande, en av de färgstarkaste vokala folkmusikskivorna på senare tid.
Något av den svenska folkmusikens mer exotiska uttryck representeras på cd:n Vallmusik från Dalhalla, med ett tjugotal kohornister och kulerskor samlade i Dalhalla för att framföra nutida vallmusik, med klanger som förr i tiden ekade bland fäbodarna. I mina öron med ypperligt virtuoseri rätt igenom.

De välmeriterade musikerna Samuel Andersson, Hållbus Totte Mattsson och Ola Bäckström återkommer som trion Boot på nya cd:n Soot där olika traditioner möts, med drag av balkanmusik och österländsk tradition jämsides med svensk polska.