Fem författare tilldelas medel ur Albert Bonniers stipendiefond. Mats Kempe, Christine Falkeland, Johan Jönson, Mara Lee och Steve Sem-Sandberg får motta 100 000 kronor vardera ur fonden som instiftades 1901 för att dela ut stipendier till "författare som under det gångna året utkommit med ett nytt verk av litterär betydelse".

I nämnden som utser stipendiater sitter en rad framstående svenska författare såsom Jan Arnald, Cecilia Davidsson och Ulf Karl Olov Nilsson, samt Albert Bonnier.