"Bullfest, bullfest hela da´n", "Nig och kuta runt" och "Samling vid pumpen" är några av Olrogs största hits under 1940-talet. Det var också han som komponerade ledmotivet till en av SVT:s mest kända julkalendrar, "Gumman som blev liten som en tesked"(1967). Han skrev flera visor där texten utspelas i Uppsalamiljöer. Som "Ofvandahls konditori" och "U-båt till salu", som första gången publicerades i vissamlingen "Rosenbloms visor" 1945.

Refrängen i ubåtsvisan lyder:

"Att segla uppför Fyrisån i undervattningsbåt,

säg vore inte det någonting för mig?

Att ligga där på botten invid Dombron i försåt

och spana om det kommer någon tjej."

Låten spelades in flera gånger på skiva. Den mest kända inspelningen är kanske med Sven-Bertil Taube (1973).

Ulf Peder Olrog var född i Nyköping och kom till Uppsala för att studera bland annat nordiska språk och etnologi. På nationen startade han en nationsorkester, spexade både där och i Juvenalorden och hans popularitet växte – även nationellt. Olrogs visor hördes inte bara i radio och på grammofon, de togs också upp på revyscenen. De användes i filmer som Arne Mattssons Uppsaladeckare "Farlig vår", där ingick "Schottis på Valhall", och i Ingmar Bergmans "Törst " kunde "Mera bruk i baljan, boys" höras.

Svenska visan var Olrogs favoritforskningsområde och han lade grunden till Svenskt visarkiv innan han fick jobb på Sveriges Radio som programchef. Men där fann han sig aldrig tillrätta utan blev djupt deprimerad och valde att avsluta sitt liv 1972.