Kultur En av Lunds få kvarvarande 1800-talsbyggnader, bedömt som riksintresse för kulturmiljö, har utan tillstånd rivits och ersatts med ny modern bebyggelse, skriver Sydsvenskan.

Svartbygget upptäckes när grannfastigheten skulle renoveras.

Här har man självsvåldigt rivit och grävt bort fornlämning utan att ha med arkeolog. En pusselbit i Lunds historia är utraderad, säger stadsantikvarie Henrik Borg till tidningen.

1800-talsbyggnaden, ett korsvirkeshus med putsad fasad, låg i Lunds historiska centrum på stadens äldsta gata, Stora Södergatan. I stadens så kallade bevarandeprogram för kulturellt viktiga byggnader beskrivs den som "särskilt kulturhistoriskt värdefull".

Fastighetsägaren ångrar beslutet att riva byggnaden, men säger samtidigt att den bärande konstruktionen var i dåligt skick. Hen riskerar böter på uppemot 300 000 kronor.