Serien går ut på att återskapa rekryteringsprocessen för elitstyrkan SAS för en grupp civila. Den säsong som för närvarande sänds i Storbritannien har för första gången kvinnor som deltagare, och spelades in på hög höjd i Chile i höstas.

Petra Malm har agerat mullvad i programmet och hade i uppdrag att skvallra för instruktörerna i programmet om vad som hände när kameran inte var på.

Här syntes den inre motivationen tydligt bland deltagarna. De som inte hade de fysiska eller mentala bitarna för att klara utmaningarna utan bara var med för att bli kända, ja de åkte ut ganska snabbt, säger hon till Norrbottens Media.

Enligt tidningarna var Petra Malm som enda kvinna soldat inom svenska specialförbandet SOG, särskilda operationsgruppen, mellan 2008 och 2016, och har bland annat utbildat kvinnliga poliser i Afghanistan.

Jag är förhörsledare i grunden och expert på personligheter, beteendet och gruppmetodik, säger hon till Norrbottens Media.