Tisdag 14 november ägnar historikern Christopher O´Regan och byggnadsvårdsantikvarien Erika Åberg programmet åt godset Harbonäs i Heby kommun. Två veckor senare går färden till Funbo prästgård strax öster om Uppsala. Totalt besöks åtta hus från Skåne i söder till Västerbotten i norr under hösten.

– Vi försöker få en spridning av hus både geografiskt och ur ett historiskt perspektiv, berättar Christopher O´Regan.

Idén bakom programmet, som nu är inne på sin tredje säsong, är att låta dagens ägare stilla sin nyfikenhet på husens historia med hjälp av Christopher O´Regans research. Erika Åberg bistår med kunskaper i byggnadshistoria plus att hon hjälper ägarna att restaurera på ett varsamt sätt.

Artikelbild

| Harbonäs säteri. Den ståtliga byggnaden med anor från 1600-talet ägnas ett program i SVT-serien "Det sitter i väggarna".

Christopher O´Regan minns med värme besöket på Harbonäs och den åtta dagar långa inspelningen tidigare i år. Herrgården kallar han den absolut mest förnäma byggnad de besökt denna säsong.

– Herrgården med anor från 1600-talet är i dag en privatbostad precis som övriga sju hus i serien. Det är en mycket märkvärdig byggnad med ett besynnerligt tak som är lika stort som övriga huset. Bara att gå upp på vinden med dess bjälkar och murstockar var en upplevelse – det är som att komma in bakom kulisserna på Drottningsholms slottsteater eller gå ned i skrovet på regalskeppet Vasa. Man får en känsla av ursprunglighet.

Harbonäs säteri har byggts om och restaurerats flera gånger under århundrandenas lopp, vilket är vanligt när det gäller så gamla byggnader. Christopher O´Regan får inte avslöja för mycket om vad han fått fram i sina forskningar om husets historia, men något som sticker ut när det gäller Harbonäs är att det på 1600-talet fanns en stark och handlingskraftig kvinna som spelade en viktig roll – Görvel Posse. Kring henne kommer en hel av programmet att kretsa.

Funbo prästgård var också en upplevelse att besöka och forska kring, enligt Christopher O´Regan. Han förflyttar här tittarna flera hundra år tillbaka i tiden, ja ända till 1500-talet då man tror att prästgården fick sin nuvarande placering, ett par kilometer från Funbo kyrka som ligger intill väg 282 mellan Uppsala och Almunge.

Artikelbild

| Praktfull inredning. Herrgården Harbonäs sägs ha rötter från 1600-talet och byggdes av hovmästarinnan Görvel Posse.

– Dagens prästgård är en 1700-talsbyggnad, men under den finns en källare från 1500-talet. Vi kommer in på Gustav Vasa och hans söner, reformationen, motsättningar mellan prästerskapet och kungamakten.

Christopher O´Regan är tacksam mot de familjer som öppnat sina hus för tv-teamet.

Artikelbild

| Funbo prästgård. Här bor numera familjen Lindgren.

– De har visat stort tålamod och generöst bjudit på sin tid. Vi har ägnat åtta dagars inspelningar åt varje hus i serien, säger han.

LÄS MER: Anrikt säteri i Harbo med i tv-program