Varför tycker du det är viktigt att samtala om tid?

– Frågor om tid har intresserat mig länge. Min doktorsavhandling handlade om tidsbegreppet i fysiken och i teologin, om tiden och evigheten. Båda är svåra att förstå. Kyrkofadern Augustinus har skrivit om tiden att ”om ingen frågar mig vet jag vad det är, men om jag ska förklara det vet jag det inte.” Numera pressas vår tidsuppfattning av att allt ska gå fortare och fortare, så vi drabbas av kronisk tidsbrist. Varje hinder som dyker upp irriterar, relationer som behöver utvecklas över lång tid får inte utrymme och det främmande skapar friktion. Så småningom kan vi tappa känsla för tidens rytm, vilket i efterhand leder till leda.

Vad skiljer det vetenskapliga synsättet på tid mot det kristna?

– I min avhandling tittade jag mycket på hur naturvetaren Newtons absoluta och linjära tidsuppfattning har präglat hur vi läser och tolkar Bibeln. Men i Bibeln finns både det linjära tidsbegreppet och ett mer cykliskt. Kyrkoåret är till exempel cykliskt. Vi behöver både och. Kvantfysiken har gett oss en rikare förståelse av Bibeln. Newton betraktade tiden som en behållare, opåverkbar. Men den fasta scenen är en illusion, allt rör sig.

Hur kan det komma sig att man upplever att tiden går fortare ju äldre man blir?

– Jag tror att minnesfunktionen spelar en roll. För små barn är sommaren oändlig för de har inte upplevt lika mycket som vi vuxna hunnit göra. Vi lite äldre minns så många början och slut och börjar känna av att livet är ändligt. Ju längre perspektivet är bakåt desto kortare är det framåt.

Vem rår din tid?

– Min tid är i Guds hand, det är min grundhållning och jag är tacksam för den tid jag får. Men sedan finns det mycket som rår min tid, som möten jag måste vara med på och andra åtaganden. En del kan jag inte rå på och en del tycker jag bara är roligt att göra. Men jag kan längta till att få en helt oplanerad dag, bara för att hinna ikapp och få en stund att tänka efter lite ostrukturerat.

Vad känner du inför söndagens samtal, och hur har du förberett dig?

– Jag är nyfiken på hur det kommer att avlöpa! Tematiken har jag sysslat en del med, men mest akademiskt. Paul Davies har jag träffat tidigare och jag läste hans böcker när jag skrev min avhandling. Inför samtalet försöker jag strukturera några punkter i huvudet.