Från vårterminen 2020 blir Ergo, som funnits sedan 1924, enbart en digital produkt. Motivet för att lägga ned papperstidningen är att den är för dyr att producera. Enligt Journalisten motsätter sig Ergos redaktörer förändringen. (UNT)