Den stora oceanångaren Titanic ansågs osänkbar när hon gav sig av på sin jungfruresa mellan Southhampton och New York i april 1912. Men i Nordatlanten kolliderade fartyget med ett isberg och sjönk till botten. 1496 människor miste livet och det var en av sin samtids värsta fartygsolyckor. Mindre än en tredjedel av alla fartygets 2225 människor, passagerare och besättning överlevde således. De flesta omkomna var tredjeklasspassagerare. Livbåtarna räckte inte till alla och de som fanns utnyttjades inte fullt ut i det kaos som utbröt då fartyget började sjunka. Många frös ihjäl i det kalla vattnet.

Precis hundra år senare satte det spanska utställningsföretaget Musealia samman en utställning, byggd på föremål som hittats, fotografier och brev. Utställningen har turnerat runtom i världen sedan dess och nu är det alltså Uppsalas tur.

– Det är en av världens största vandringsutställningar med cirka 200 originalföremål och flera interiörer från fartyget i naturlig storlek som byggts upp, berättar Mattias Zingmark marknadschef på Nordic Exhibitions som arrangerar utställningsturnén i Sverige.

Artikelbild

| Titanic lägger ut från kajen i Southhampton för den ödesdigra jungfruturen 1912.

"Titanic the exhibition" har visats i flera andra länder som Mexiko och Danmark. I Sverige har den bland annat visats i Norrköping, Malmö och Göteborg. Här i Uppsala blir det den nyare delen av Fyrishov som ska härbärgera utställningen under sommaren.

– Vi tänker oss att dess målgrupp är bred. Det är 107 år sedan olyckan hände och då de svensktalande var en av de största grupperna ombord så kan det finnas många svenskar som haft någon anhörig som var med. Camerons film kom för 22 år sedan och många yngre har säkert sett den. Men det blir inga föremål från den filmen som ställs ut i Uppsala, säger Mattias Zingmark.

– I utställningen vill vi berätta om vad som hände via några av fartygets passagerare. Som tillexempel ett par från Skåne. De förolyckades båda, men fruns vigselring återfanns i en av räddningsbåtarna flera månader senare. Flera sådana öden väcker känslor och det är på det sättet en tung utställning.

Det blir inga guidningar på utställningen. Istället utrustas besökarna med audiodrive, egna hörlurar där de får höra om Titanics öde alldeles som i en egen bubbla. Turen tar 75 minuter.

Artikelbild

| Den stora oceanaångaren Titanic ansågs osänkbar, men likväl gick hon till botten på sin jungfrufärd 1912. Fotografiet ingår i utställningen"Titanic The Exibition" som kommer tuill Uppsala i maj.

Curator för utställningen är den svenska historikern och etnologen Claes-Göran Wetterholm. Han har forskat på Titanic i fyrtio år, skrivit flera böcker om händelsen och båtens passagerare och var till exempel sakkunnigt bollplank när James Cameron gjorde sin film "Titanic" 1997. Just den som kom att belönas med elva Oscars.

Claes-Göran Wetterholm berättar att hans intresse för händelsen väcktes när han såg en dokumentär om den i BBC:s tv-serie "Time to remember", som åttaåring.

Artikelbild

| Rekonstruerad miljö från en av Titanics salonger i första klass.

– Men jag var intresserad av båtar innan dess, säger han på en dålig telefonlinje från Sydafrika, där han just nu befinner sig.

Några av föremålen kommer från hans privata samling, men mycket har lånats ihop, inte minst fotografier ur privata fotoalbum.

Artikelbild

| Leonardo Di Caprio och Kate Winslet i James Camerons elvafaldigt Oscarsbelönade långfilm "Titanic".

– Det är svårt att välja någon favorit från utställningen, jag ombeds ofta göra det. Men det är det faktum att föremål som en ring eller en barnsko är direkt kopplade till en gång levande personer som var med om en katastrof som är så fascinerande.

Utställningen invigs 17 maj på Fyrishov och kan ses där till och med 25 augusti.