Outhärdligt, men tvunget att uthärda. Det sade tonsättaren Lars Edlund i Uppsala om sin tinnitus när jag intervjuade honom våren 2000. Ett ständigt ringande i örat efter en operation i samband med en stroke tvingade honom till slut att upphöra med komponerandet. För den, som så länge hade varit både tonsättare och lärare bland annat i gehörsutbildning på Musikhögskolan, var tinnitusen ett svårt slag, kanske i nivå med poeten Tomas Tranströmers stroke och afasi.

Men det är förstås inte tinnitus man kommer ihåg Lars Edlund för. Uppsalapubliken minns säkert Körcentrums invigning 2000: ett stort Dantetema, där tre tonsättares musik kring Den Gudomliga Komedin framfördes. Edlund var en av de tre och hade redan 1993-94 skrivit sin Dantemusik, om paradiset. Omväxlande mättade och spröda klanger, knepiga intervall för körsångarna och en mycket hög sopranstämma bjöd den bland annat på.

Lars Edlund föddes i Karlstad 1922. I början av sitt yrkesliv var han alltså lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, men efter 1971 ägnade han sig huvudsakligen åt att komponera, särskilt med inriktning på vokalmusik. Sedan 1980 bodde och verkade han i Uppsala.