– Eleverna har arbetat fram föreställningen med drömmar som tema, dagdrömmar såväl som mardrömmar. Den handlar om det egna livet, samhället och världen i ett ungdomligt perspektiv och föreställningen är både realistisk och icke-realistisk, berättar Bim de Verdier, teaterlärare på Wiks folkhögskola.

Tillsammans med John Fiske, som också är lärare på Wiks teaterlinje, och rörelsepedagogen Fujo Hoffman har hon arbetat tillsammans med de femton elever som utgör teaterstudenterna på Wik under sex veckor med projektet. Eleverna har tagit avstamp i rörelseövningar, improviserat fram scener, skrivit texter och musik, men också valt stoff från befintliga källor.

– Vi kommer att spela i en drömspelsform, där saker kan dyka upp när man inte väntar det och skådespelare kan byta roller med varandra. Vi gör blinkningar åt både Shakespeare och Strindberg, men utan att direkt citera dem, säger Bim de Verdier.

Eleverna på Wiks folkhögskolas skådespelarutbildning har skapat den teaterhändelse som de själva velat se. De tillägnar sin föreställning alla ungdomar i Uppsala län men också alla andra med ungdomssinnet kvar.

– Föreställningen är gjord med omsorg om publik i alla åldrar. Vem minns inte hur det vara att vara 17 år och fundera över vem man är, vilka relationer man har, ensamhet och gemenskap, misstro och hoppfullhet, som är några teman i den, säger Bim de Verdier.

Medverkande gör Alva Petrus, Amanda Wall, Anna Negri, Dimitris Voglis, Hedda Graversen, Jonathan Wiktorsson, Liv Björk Zehourou, Nathaniel Hagos, Nellie Lydh, Ola Rosén, Oliver Samuelsson, Samuel Eskilsson, Tora Jacobsson, William Linjer och Ylva Jakobsson.

– Det betyder mycket för eleverna att få spela på Reginateatern, dels för en publik som de inte känner, men också att få arbeta i ett tekniskt välutrustat scenrum och på en teater där de behandlas som vilken artist som helst. Det stärker självförtroendet när de ser att de duger på scenen och det stärker sammanhållningen i klassen.

– Och för publiken måtte det vara en bra grej att se att femton unga människor samarbeta om en föreställning, säger Bim de Verdier.

Skolföreställningar för gymnasieklasser och åk 9 ges tisdag 26 mars samt torsdagen den 27 mars och det är redan nästan fullbokat. Skolelever ända från Norduppland kommer åkande. På kvällen 27 mars ges även en offentlig föreställning.