I projektet "Kollega till kollega" är det tänkt att nyanlända journalister också ska också erbjudas kurser, praktikplatser, nätverksmöten och andra kontakter.

Kartläggningen och matchningarna görs av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN, The International Cities of Refuge Network. Aktiviteterna genomförs sedan i samarbete med de tre regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

I Uppsala är författaren och frilansjournalisten Anna Franklin koordinator för regionen.

– Mitt uppdrag är att hitta tio icke etablerade och utifrån kommande journalister och sedan matcha dem med journalister som är etablerade i regionen. Detta ska vara klart till 28 februari 2020, berättar hon.

Just nu håller hon på att leta efter en "bra matchning" för en dokumentärfilmare och journalist från Syrien. I september ska hon ordna en nätverksträff i Uppsala.

De deltagande regionerna skriver i ett gemensamt uttalande: “Som regioner har vi ansvaret att se till alla kulturskapares behov och här är ett projekt som verkligen kan göra skillnad för våra landsflyktiga skribenter, genom att skapa strukturer, möten och lärande. Samtidigt får våra lokala medier och förlag tillgång till viktig sakkunskap och berättelser som kan nå ut bredare och ge spets till omvärldsbevakningen.”

På längre sikt hoppas Reportrar utan gränser kunna utveckla programmet till att omfatta fler orter och inflyttade journalister och författare i Sverige.