- Jag är djupt hedrad över att få över ett sådant ämbete, det är nog första gången på 300 år som någon av akademierna tar in en kraft utifrån, säger Fredrik Wetterqvist.

Annars brukar det vanliga vara att man tar någon som redan sitter som ledamot. Han sökte jobbet efter en annons och fick det. Det kommer förstås att skilja sig mycket från det han gör idag, där han varvar UD på dagarna och OD på kvällarna. Under tio år har han ansvarat deras verksamhetsplanering.

Jo jag är en OD-kille, och håller till i basregistret där.

Bas blir han också på Musikaliska Akademien. Jobbet motsvarar vd på ”vanliga” företag och det finns en ansenlig mängd pengar som skak förvaltas, och inte minst delas ut i olika stipendieformer.

Kommer OD att bada i slantar nu då?

Haha, nej, i en sådan fråga skulle det nog uppkomma en jävsituation. Och jag har sjungit i så många körer så det skulle nog bli omöjligt.

Han poängtera att Musikaliska Akademien också är en lobbyorganisation inom sitt gebit. Där kan man tänka sig att hans långa erfarenhet inom diplomatin kan komma till nytta.

Det skulle väl i och för sig en annan systerorganisation, Svenska Akademien, ha nytta av, det har varit lite stökigt där på senare år?

- Mm, ja, det får väl de fundera på själva.

Fredrik Wetterqvist tillträder tjänsten som ständig sekreterare i början av 2017 och efterträder Tomas Löndahl som går i pension.