Lars Lambert har gjort djupdykningar i arkiv som Fyriskällan på Stadsbiblioteket och Carolina Redivivas samlingar inför boken Boken "Staden och människorna i Alfred Dahlgrens bilder". Han har också efterlyst bilder tagna av Dahlgren i bekantskapskretsen och även där fått en del napp ur privata fotoalbum. I boken berättar han om människorna och miljöerna på de svartvita fotona. Många av dem är aldrig publicerade tidigare. Fotografen Dan Pettersson har gjort bildbearbetningarna direkt från negativen, inte från de digitala kopiorna, för att få god bildkvalité i boken.

– För min del avslutar jag härmed en trilogi om tre Uppsalafotografer. Alla tre var verksamma i staden under decennier, både som porträttfotografer i egna ateljéer och som fotografer i stadsmiljön. Dahlgren var dessutom polisfotograf, berättar Lars Lambert.

Vid den här tiden var det inne bland borgerligheten att låta sig avporträtteras i en ateljé. Bland Dahlgrens porträtt finns den första kvinnan i Uppsalas stadsfullmäktige, Hildur Ottelin, Sveriges enda juridikstuderande under 1800-talet, Elsa Eschelson och en tonårsbild av Karin Åkerblom, som så småningom blev mamma till Ingmar Bergman.

Artikelbild

| Riddartorget med Skytteanum och Oxenstiernska huset., någon gång efter 1892, då Upsala Nya Tidning blev en av Värmlands nations hyresgäster, i väntan på att nya nationshuset skulle byggas 1930. UNT fanns här till 1926, då redaktionen flyttade till Gamla torget.

– Det är lite märkligt att den enda Uppsalaperson som alla tre Uppsalafotograferna har porträtterat är rasbiologen Herman Lundborg. Osti fotograferade honom som ung student, Dahlgren som ung far och Sundgren tog bild av honom då han var chef för rasbiologiska institutet, säger Lars Lambert.

Bilderna på brottslingar från förra sekelskiftet vittnar om många tragiska öden. Om dem finns polisprotokoll, vilka återges i boken. Dahlgren verkade också vara med där det hände stora saker. Fotografiet från ärkebiskop Sundbergs begravning har fångat flera av rikets potentater när de följer kistan ut ur Domkyrkan. Det skildras även mer vardagliga ting som kapprodd och skridskoåkning på Fyrisån. Men kanske främst är Uppsalas alla dåvarande gathörn omsorgsfullt fotograferade. Dahlgren fick nämligen i uppdrag av stadsfullmäktiga att dokumentera stadens utseende.

– Med dessa 500 bilder kan vi rekonstruera hur Uppsala såg ut för hundra år sedan. Fast om man lägger nytagna bilder bredvid de äldre är det förvånande hur många detaljer från förr som finns kvar idag, säger Lars Lambert.