På söndag 17 juni nyinvigs Källparken och amfiteatern som bägge två fått en rejäl uppfräschning. Mindre än en vecka före invigningen återstår visserligen en del arbete i friluftsteatern, men läktarna med plats för 1 000 personer är klara liksom den cirkelformade träscenen. Där ska kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S) invigningstala och sommarens program presenteras. Kören Afro är bokad och kommer att bjuda på reggaerytmer och -toner. Under sommarveckorna kommer sedan mängder med kostnadsfria aktiviteter och framträdanden att arrangeras i amfiteatern.

– Vi vill skapa en mötesplats för alla som bor i Sala backe och Gränby. Under vintern och våren har vi haft massor med möten tillsammans med referensgrupper där människor som bor i området har ingått. Det är deras önskemål som ligger till grund för sommarens program, berättar Nanna Castillo, projektledare och en av de drivande krafterna inom Kulturparken.

Kulturparken är en ideell förening som startade sin verksamhet 2011. Föreningen har ett communitybaserat arbetssätt och söker därför kontakt med dem som bor området. I det samarbete som nu pågår i Gränby och Salabacke har Kulturparken involverat boende, föreningsliv, nätverk, skolor och fritidsgårdar.

Artikelbild

| De rundade läktarplatserna består av frodigt gräs och en vacker stensättning.

– Vi är ingen institution som kommer med färdiga lösningar utan arbetar mer uppsökande på plats här i Sala backe och Gränby. Just att verkligen finnas här är viktigt – vi arbetar på plats, vi begår misstag på plats, vi upptäcker och förverkligar en kultur på plats. Sånt tar tid, säger Nanna Castillo och får medhåll av Åse Richard, projektassistent.

Åse Richard anser att det finns ett stort behov av att få till möten och mötesplatser i alla bostadsområden och stadsdelar.

– Det råder helt klart en brist på samtal och platser där människor med kanske helt olika åsikter kan träffas, säger Åse Richard, som själv bor i Gränby och har sett hur Kulturparkens arbete har börjat sätta sig i hennes bostadsområde.

De två är överens om att det är viktigt att människor träffas över gränserna. Om kultur exempelvis åldergrupperas så går man miste om mycket.

Artikelbild

| Max Lorentz, Tomas Eriksson, Roine Stolt, Ingemar Bergman och Michael Stolt i Uppsalagruppen Kaipa da Capo uppträder i Källparken 26 juli.

– Om du inte får chansen att ta del av vad till exempel Labanskolan i Gränby gör så vet du inte hur ditt samhälle ser ut. Eller om unga inte får möjlighet att träffa den äldre generationen så tappar de fotfästet i dagens samhälle, säger Nanna Castillo.

Åse Richard påpekar att många äldre är rädda för och misstänksamma mot ungdomar i allmänhet.

– Den rädslan är oftast obefogad och beror bland annat på att det saknas gemensamma mötesplatser, säger hon.

Åse Richard exemplifierar med en aktuell händelse på en innergård i Gränby. Där samlades regelbundet en liten grupp ungdomar och slog sig ned på bänkarna, något som några av de äldre boende ogillade.

– Men i stället för att prata med varandra så togs bänkarna och borden bort. En tänkbar mötesplats försvann alltså, säger hon.

Förhoppningen är nu att den upprustade amfiteatern som tronar i Källparken mellan Leche-husen ska bli en plats för möten under sommarmånaderna. Kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade tidigare i år att satsa 365 000 kronor på ett sommarprogram för alla åldrar. Det gör att alla aktiviteter blir kostnadsfria för besökarna. Bland artistbokningarna märks förutom Kören Afro även rockgrupperna Kaipa da Capo och Mother Superior. Dessutom arrangeras teater- och konstkurser för barn och unga. En annan punkt, som bland annat syftar till att knyta ihop stadsdelarna Gränby och Sala backe, är ett större arrangemang med det fiffiga namnet "Gränslösa Backars Folkfest". 18 augusti är det dags att packa picknickkorgarna och umgås med grannarna.