Var är den föreslagna debatten, hearingen med utredaren Patrik Hesselius, företrädare för kommunstyrelsen och medborgarna? När kommer svar på de precisa frågor jag ställt i fem artiklar i UNT om det framtida konstmuseet? Några exempel: Kan de 500 000 kronor som reserverats för ”en fortsatt utredning” användas till arvodering av en erfaren museiperson som preciserar konstmuseets lokalbehov? Är utredningen låst till de tre alternativen kvarteret Hugin, Ångkvarnen och slottet? I två av de tre förslagen gäller det att med skohorn få in den expanderande verksamheten i lokaler som är avsedda för helt andra aktiviteter. Både biblioteket och musiken har däremot fått nybyggda ändamålsenliga byggnader med hög arkitektonisk profil.

Varför är kommunen negativ till att bygga på mark där den har egen rådighet och där den själv bestämmer över byggnadens precisa utformning? Hur ser kommunstyrelsen på idén att utlysa en internationell arkitekttävling för ett helt nybyggt konstmuseum? Om allmänheten fått vara med från början hade idén om en placering på Hamnplan fått en seriös behandling. Alternativet att vara kvar på slottet hade då också kunnat skrotas.

Vilka möjligheter finns att påverka när kommunstyrelsen snart blir klar med utredningen om lokaliseringen av det framtida konstmuseet?