Magnus Holmström är trefaldig världsmästare, riksspelman på nyckelharpa och har turnerat över hela världen. Han fick Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendium 2008 ”för ett levande, intensivt, rytmiskt, tekniskt helgjutet och personligt spel på nyckelharpa”. 2018 fick han Håkan Pakmans stipendium tillsammans med Tomas Lindberg. Nu intar denne musiker med rötter i Västerbotten Bror Hjorths ateljé för en solokonsert, "Inni byn, uti världen", fredag 17 maj.