Prästgården i filmen "Fanny och Alexander" är i själva verket Upplandsmuseet. Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, säger att Bergmans skildringar av Uppsala skiljer sig från verkligheten, även geografiskt.

– Övre Slottsgatan kallas Östra Slottsgatan i "Den goda viljan", antingen för att han mindes fel eller ville påminna om att det inte är en verklig plats. Jag hoppas på det senare, säger han.

Eftersom Bergman skulle ha fyllt 100 år 2018 har Stiftelsen Ingmar Bergman fått statliga medel för att sprida kunskap om hans verk till nya målgrupper. Nu ger de ut kartor över platser förknippade med Bergman. I Uppsala bodde han i sin tidiga barndom och hälsade ofta på sin mormor här. Huset på Trädgårdsgatan är märkt på kartan med en illustration, liksom Upplandsmuseet och flera andra platser.

Artikelbild

– Vi vill göra ingången till Bergman bredare. Han har rykte om sig att vara svårtillgänglig, men exempelvis "Fanny och Alexander" är inte svår. Han är också en underskattad komiker som hade självironi och glimten i ögat även i de dystraste och mörkaste verken, säger Jan Holmberg.

Förutom Uppsala har Fårö, Stockholm, Skåne och Dalarna Bergmankartor. Enligt Jan Holmberg var Uppsalas svårast att utforma, då de Bergmanrelaterade platserna är få och ligger nära varandra. Bergman flyttade härifrån när han var två år och det är en ganska liten del av hans verk som utspelar sig i Uppsala. Samtidigt hade staden stor betydelse för honom.

– Bergmans Uppsala är en barndomsplats. Uppsalakartan är den enda där Gabriella Agnérs illustrationer avbildar honom som barn, säger Jan Holmberg.

Den ursprungliga idén var att utveckla en app. I Stiftelsen Ingmar Bergman insåg man dock att det kändes logiskt med en papperskarta för att förmedla ett minnenas och fantasiernas Uppsala. Färgskalan och illustrationerna ska påminna om flydda tider.

Artikelbild

– En annan fördel med en karta jämfört med en app är att den kan användas även om man inte befinner sig på den geografiska platsen. En amerikan med rötter i Uppsala kan sitta i Mellanvästern och titta på den, säger Jan Holmberg.

Bergmankartan finns bland annat på Destination Uppsalas infocyklar och på Stadsbiblioteket.