Hur kan man förstå Oates novell? Ladda ner novellen Nattsidan av Joyce Carol Oates med Anna Ehns anteckningar utan kostnad på unt.se fram till 27 maj.

Klicka här för att ladda ner novellen.

När du känner dig redo att ladda ner novellen och göra egna anteckningar klickar du här.