Galleri Strömbom öppnar porten mot hösten med färgprakt och finess. Karin Ögren, målare och grafiker, ordförande i Grafiska sällskapet och en konstnär med en omfattande cv förmedlar synintryck, erfarenheter och minnen från resor i Afrika.
Tematiskt är utställningen enhetlig; variationerna är subtila, vissa formelement återkommer i varierande tydlighet och vikt. Trädet är den bärande metaforen i ett måleri som har sin styrka i denna absoluta koncentration och fokusering.
Att beskriva Karin Ögrens bilder som visuella resereportage vore helt fel. Ögren är konstnär, inte illustratör. Det ”Afrika” som möter betraktaren i hennes måleri är synteser av en erfarenhet, omvittnad av många som besökt kontinenten: känslan av hemkonst, av tillhörighet, en nästan magisk upplevelse av att komma i kontakt med sina rötter, sitt ursprung. Och säkert också en bländande upplevelse av landskapets färg och skönhet.
I Karin Ögrens bilder samlas hela denna mångsidiga erfarenhet i röda himlar, svarta träd, gula landskap. Medveten om att den märkliga känslan av närhet samtidigt är en illusion markerar hon distans och respekt för det främmande genom linjer, rutmönster, ibland så långt drivet att det bakomliggande motivet reduceras till närmast abstraktion. I målningen Landscape and Sunset drivs reduceringen till det yttersta, i andra verk närmar hon sig ”motivet” mer direkt och låter trädformerna antyda de fysiska landskapen. Målningen Africa sammanfattar hållningen: merparten av bilden upptas av ett flammande rött landskap med svarta trädsiluetter. I nederkanten har konstnären ”fällt in” tre mindre målningar varav två mest har formen av skisser eller fotografiska souvenirer. Den tredje har lämnats omålad, en gest som jag läser som vetskap om hur svårtillgänglig en annan kultur (och natur) kan vara.
Det finns en intensitet och rörlighet i Ögrens sätt att syntetisera sina upplevelser, och därigenom låta dem få måleriets visualitet och egenvärde. Den mättade koloriten och det strama formspelet fjärmar bilderna från simpel återgivning. Desto starkare blir den estetiska utsagan.


Africa. Målning av Karin Ögren.Foto: Hans E Ericsso
”Den tredje har lämnats omålad, en gest som jag läser som vetskap om hur svårtillgänglig en annan kultur (och natur) kan vara.”