Som rubricering Moderna avslöjar handlar det om konst från modernismens genombrott och framåt. En teckning av Bror Hjorth och ett svängigt 1960-talsverk av C Göran Karlsson hör till de lokala inslag som är Vasa Konst specialområde. Bland övriga konstnärer märks Erik Hallström, Christer Lidhäll, Sven X:et Erixson och Marianne Lindberg de Geer. Vasa är rätt bra på att leta fram små och lite otippade verk av sina favoriter.

För mig är dock huvudnumret denna gång ett fullständigt självklart val, nämligen den informella favoriten Rune Jansson och den lilla målningen Grön bild, som är målad under konstnärens bästa år under tidigt 60-tal, då han tveklöst hörde till en av Europas främsta målare. Målningen skulle kunna visa ett draperi och ett balkongräcke och illustrerar hur Rune Jansson sökte sig fram mot den rena abstraktionen. Grönt rum är alla andra verk oaktade en motivering att besöka utställningen.