Sivert Lindblom är en av Sveriges mest kända skulptörer, främst genom sina många konstnärliga gestaltningar i städernas offentliga rum. Bronshästarna vid Blaiseholms torg i Stockholm, avgjutningar av de berömda venetianska hästarna, blomsterurnorna i Kungsträdgården liksom Västra skogens tunnelbanestation bär alla Sivert Lindbloms signatur. Även i Uppsala är han en av de konstnärer som gett staden dess särskilda profil, inte minst genom den vridna vattenskulpturen utanför Uppsala stadsbibliotek, en punktmarkering mitt i stadsrummets gångstråk.

1968 var Sivert Lindblom Sveriges representant vid konstbiennalen i Venedig tillsammans med Arne Jones. Och fortfarande är han fullt verksam som konstnär. Lindbloms abstrakta formexperiment med det egna ansiktet som utgångspunkt har nästan ikonstatus. Just denna kombination av organisk form hämtad ur naturen och ett alltmer förfinat, abstraktionen närstående, formspråk kännetecknar hans estetik.

Under de senaste 20 åren har skulptören Lindblom alltmer kommit att arbeta tvådimensionellt med den krävande akvarelltekniken. Det har handlat om att översätta tredimensionalitet till akvarellpapperets speciella villkor och via en ytterst raffinerad teknik och ett i detalj utprovat formspråk skapa ett slags ”Lindblomgrammatik”. Det visuellt gestaltade i museisalar och stadsrum har återförts till den plana bildytan, i huvudsak fråntagits sina direkta föreställande inslag och reducerats till ett avancerat geometriskt språk.

Artikelbild

En av Sivert Lindbloms akvarellmålningar.

Förra året ställde Sivert Lindblom ut ett urval av dessa abstraktioner i Konstakademien i Stockholm. I sommar kan ett tjugotal av dessa mästerliga verk beskådas i en utställning på Grönsöö slott. En skulptur ingår i utställningen, benämnd Guds öra, tänkt att avlyssna besökarnas kommentarer.

Själv beskriver konstnären sina akvareller som ett slags ”mental konstruktivism”, en formulering som visar sig fungera som en ingång till en avancerad bildvärld. I dessa arkitektoniska landskap syns geometriska figurer i naturlig kombination med mer föreställande bildelement. Trappformationer möter klot, kedjor bryter igenom bildrummet, överskrider stundtals papperets gränser och leder besökarens associationer till de kända tredimensionella verken. Rummet (Lindbloms främsta estetiska revir) problematiseras, perspektiven görs komplexa och bilddelar som en stege, några stenar, ett träd omintetgör en renodlad konstruktivism. Jag ser Lindbloms akvareller som ett långt konstnärslivs generösa sammanfattningar, där han bryter ner de egna objekten till abstraktioner som i sig själva får högsta möjliga estetiska valör.

bild: Sivert Lindblom 1-3

SKULPTÖR. Sivert Lindblom är mest känd för sina skulpturer. Men på Grönsöö slott visas just nu ett urval av hans akvarellmålningar.

Själv beskriver konstnären sina akvareller som ett slags ”mental konstruktivism”, en formulering som visar sig fungera som en ingång till en avancerad bildvärld.