Behovet av ett nytt konstmuseum, centralt beläget i Uppsala, har fått förnyad aktualitet. Just nu pågår rekryteringen av en ny konstmuseichef. Vårens utställningar på Slottet håller jämna steg med de ledande konstinstitutionerna i Stockholm. Fransk-kamerunske konstnären Barthélémy Toguos konst har rönt stor internationell uppmärksamhet, och den pågående utställningen "The Art of Life" innehåller konst av fyra internationellt välrenommerade konstnärer från Mellanöstern. Större aktualitet är svårt att tänka sig.

Uppsala är på väg att bli en verklig konststad. Desto större känns frustrationen över att inte kunna erbjuda bättre och lättillgängligare lokaler. Dagens och morgondagens konst hör inte hemma i ett aldrig så fint renässansslott som däremot vore en perfekt miljö för att presentera Uppsalas – och Sveriges! – unika historia.

I vår arrangeras en internationell konstperformancefestival med deltagare från stora delar av världen. I höst blir Uppsala säte för Grafiktriennalen, ett evenemang som fått ökad betydelse efter den tragiska branden i Mariefred där Grafikens hus totalförstördes.

Föreningen Konstens Hus Nu arbetar med att skapa opinion för ett nybyggt, arkitektritat centralt beläget konstmuseum. Vi har ordnat offentliga föreläsningar och besök av museichefer, konstnärer, arkitekter och curatorer från hela landet. Förra påsken presenterade vi en utställning i Uppsala Konsert och Kongress med tio förslag till ett nybygge, ritade av inbjudna arkitekturkontor. Utställningen visades nyligen igen, denna gång på Stadsbiblioteket. Samtidigt arrangerades flera föreläsningar och en paneldebatt. (Alla förslagen kan studeras på föreningens hemsida).

Ett arkitektritat konstmuseum skulle innebära ett välkommet nytillskott till Uppsalas gedigna arkitektoniska traditioner. Föreningen har också tagit fram en kostnadskalkyl som klargör att ett nybyggt museum skulle bli en betydligt billigare affär för skattebetalarna än det av Kulturkontoret i samarbete med Statens fastighetsverk framtagna förslaget Nya rum för konsten. Det uppdrag att utreda konstmuseets behov som kulturnämnden fått resulterade i att endast slottsalternativet undersöktes. Uppgiften att även utreda ett nybygge kvarstår. Tänker man fullfölja sitt uppdrag eller väljer man att ”glömma bort” vad man ålagts?

Denna vårtermin arbetar ett trettiotal arkitekturstudenter vid Tekniska högskolan i Stockholm med sina examensarbeten om hur ett nytt konstmuseum i Uppsala skulle kunna se ut. Resultatet kommer enligt planerna att visas veckan före midsommar.

I år är det valår. Föreningen Konstens Hus Nu vill lyfta frågan om konstmuseet och göra den till en valfråga. Uppsala förlorade kampen om kulturhuvudstadsåret mot Umeå, som haft förnuft att satsa inte minst på konsten, bland annat genom det nybyggda Bildmuseet. Nu är det konstens tur i Sveriges fjärde stad. Ett riktigt konstmuseum skulle stärka Uppsalas varumärke, och liksom Musikens hus öka stadens anseende som en attraktiv och eftersökt plats inom besöksnäringen. Vi utmanar samtliga partier och begär besked om hur man ställer sig till konstens behov och våra krav. Nu vill Uppsalas väljare veta vilka som är beredda att ta upp konstmuseifrågan på sin agenda inför valet.

Det lönar sig att satsa på konsten i kulturstaden Uppsala.

För föreningen Konstens Hus Nu:

Tomas Klang, ordf

Per Hultén, arkitekt, vice ordf

Christian Chambert, konstkritiker

Maria Fregidou-Malama, agronomie doktor

Synnöve Gahrén, konstpedagog

Eva Håkansson, ordf Sveriges Konstföreningar Uppsala län

Cristina Karlstam, konstkritiker

Lars Lambert, författare

Inga Lindén, konstnär

Anders Rönnlund, konstnär

PO Sporrong, arkitekt