Vad skulle det i längden innebära att betala en hyra till Fastighetsverket på beräknade 39 miljoner kronor/år med en bindningstid på 30 år, jämfört med ett par miljoner kronor som hyran går på för det nuvarande konstmuseet, eller jämfört med en annan lösning som ger konsten en välbehövlig infrastruktur?

Vi befinner oss mitt i ekonomiska kristider. Den borgerliga alliansen tog så sent som i december 2011 fram en osthyvel och värnade inte ens då kulturens område, utan drog ned på bland annat studieförbundens viktiga verksamhet. En grundlig genomgång och redovisning av kostnaderna är kommunens skyldighet att ta fram, inte bara för de förtroendevalda utan också för medborgarna. I uppdragsdialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott om kulturnämndens område förespråkade Eva Edwardsson samma linje som i artikeln. Där framförde hon också idén att landstinget skulle kunna stå för hyreskostnaden. Det är en väl kreativ ekonomisk lösning, eller finns sådana planer hos landstingsalliansen?

I sin artikel hänvisar Eva Edwardsson till Uppsala konsert och kongress och att det var först när förslaget om att kombinera konserter med kongressverksamhet som de förtroendevalda kunde enas och ett beslut om start av bygget fattas. Just så! Vi behöver ha mer fakta på bordet för att känna att vi bottnar. Därefter kan vi förhoppningsvis fatta ett enigt beslut.

Det får gärna ta tid. Kloka beslut fattas inte under tidspress. Nu är tid för eftertanke. Ett alternativ är också att bygga ett nytt konstmuseum mer centralt i staden. Det förespråkas av många i konstvärlden här i Uppsala. Undersök även den möjligheten! Vi förespråkar en grundlig genomgång, med hänsyn tagen till ett fungerande konstmuseum, publika önskemål, önskemål från konstnärerna och ekonomi för de alternativ som kan komma ifråga. Hellre förtänksam än efterklok!