”Slottet är en av Uppsalas mest kända symboler, många besökare och Uppsalabor vill komma in i slottet för att få ta del av miljöerna som både är konsthistoriskt och allmänhistoriskt intressanta och ger en rumslig upplevelse.” Så skriver Mia Ulin i UNT 12 april och vi håller helt med. 
Det är bara det att vi i föreningen Konstens Hus Nu anser att konstmuseet har tjänat ut sin placering i slottet efter 15 års hårt arbete för att kunna utföra utställningar där, med förslitningar i själva byggnaden som resultat. Skulle man bygga om som kommunen nu föreslår går det åt flera miljoner extra mer än att bygga nytt, och resultatet skulle i längden ändå inte vara hållbart.
Det har hänt att jag har mött besökare vid porten till museet som vänder när de inser att det inte är fråga om ett slottsmuseum utan om något annat. Folk, undertecknad inkluderad, vill veta och se mer om Slottets och Uppsalas historia i denna byggnad som drar blickarna till sig. Ett historiskt museum skulle passa bäst, då det blir fråga om mera permanenta utställningar som inte sliter lika hårt på byggnaden som konstverksamhet nödvändigtvis gör.

Ulin pekar på en av kommunens ”axlar” från Slottet till Bror Hjorths Hus med allt som finns längs vägen. Det är visserligen fint, men detta ser vi också som ett problem för konstmuseet. Museet behövs på andra sidan ån för balansens skull. Alltför mycket har koncentrerats på västra sidan ån och väldigt lite på den östra sidan. Där, på den östra sidan där folk rör sig dagligen, vill vi placera museet med ett nybygge som tillåter allt man kan önska sig av verksamheten.  Ett exempel på placering skulle kunna vara bredvid Tullhuset, men alternativa lediga platser pekas ut av andra.
Varför Allan Andersson (insändare i UNT 12 april 2011) återigen föreslår Riksbankshuset som konstmuseum är en gåta, då det för det första är en liten bunker och för det andra skulle innebära ännu en återanvändning, något som vi i föreningen Konstens Hus Nu avvisade för länge sedan.