Debatt
Uppsala och konsten

Tidigare debattinlägg, se länkar intill

I debattartikeln Ta vara på Slottets potential  av Muhammad Hassan och Eva Edwardsson (UNT 21/3) redovisades Konstmuseets besökssiffror med lägsta möjliga nivå. Konstmuseet vill därför tydliggöra och kommentera sin besöksstatistik.
Uppsala konstmuseum har redovisat 44 206 besökare under år 2010 (31 773 med manuell bokföring, den manuella har dock sina brister, bland annat eftersom museet ofta har verksamhet på andra tider än ordinarie öppettider). Det är en ökning med 3 317 (resp 2 149) från 2009 års redovisning. Konstmuseet har funnits i dess nuvarande form och plats i 15 år och har successivt ökat besöksantalet varje år från initialt 17 000. Museet ser just nu sina bästa besökssiffror sedan etableringen på slottet och arbetar hårt med publikarbetet.
Besöksantalet 44 206 har räknats med besöksräknare på samma sätt som till exempel Uppsala stadsbibliotek och andra kommunala konstmuseer i Sverige. I en nationell jämförelse landar Uppsala konstmuseums publiksiffror på ett medeltal, och utslaget per öppettimme ser det ganska bra ut i jämförelse.

Uppsalabarometern visar att cirka tio procent av uppsalaborna besökt konstmuseet minst en gång under år 2010. Det motsvarar konstintresset i hela Sverige. Statens kulturråds kulturvaneundersökning visar att ungefär en tiondel av medborgarna går på konstutställning minst en gång om året.
Frågan är vad som är ett bra och ett dåligt resultat. Kulturnämndens effektmål var 28 800 besökare på konstmuseet för år 2010 och hur man än räknar så har konstmuseet levererat över det uppsatta målet.

Elisabeth Fagerstedt
chef för Uppsala konstmuseum