Var står partierna, frågar Cristina Karlstam i sin artikel om konstens situation i Uppsala (UNT 16/5). Miljöpartiet har i dagarna presenterat en grön kommunbudget, IVE. Det behövs satsningar på kulturen och för 2012 vill vi satsa sex miljoner kronor extra till kulturnämnden för att förstärka kulturområdet. Utöver detta vill vi också satsa tre miljoner kronor på att musikskolan utvecklas till en musik- och kulturskola.

Av de sex miljonerna till kulturnämnden har vi dedicerat en miljon till ökade inköp av konst till konstmuseet. I dag har konstmuseet endast 100 000 kronor att göra inköp för per år. Ett konstmuseum behöver inköpsmedel för att utvecklas och inte bli ett museum över ett museum. Det behövs för att samlingarna ska växa årsvis och för att framtida besökare ska få ta del av dagens konstliv.

Eva Schöld har nyligen presenterat museiutredningen och föreslår sammanslagning av Konstmuseet och Upplandsmuseet som i slottet ska rymmas under samma tak. Med Upplandsmuseet som huvudman reduceras Konstmuseet till en avdelning inom Länsmuseet. Det är å ena sidan rationellt tänkt utifrån de samordningsvinster som kan göras, men vi blir oroliga över att det kan vara flera steg tillbaka mot ett 1800-talsmässigt museitänkande.

1800-talets museer skulle ofta rymma det mesta med samlingar av arkeologiska fynd, myntsamlingar, stadshistoria och konst. Så började Ostindiska huset i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm. Men när museet med tiden växte fick de separata samlingarna egna museer. Ett vitalt konstmuseum behöver ha egna äldre samlingar och samtida konst som ska kunna samspela med tillfälliga utställningar.

Bo Östen Svensson menar i en artikel i UNT 28/4 att det redan från början var olyckligt att placera ett konstmuseum i Slottet. Och den förening som Cristina Karlstam företräder vill ha ett nybyggt konstmuseum centralt beläget i Uppsala. Det kan låta som ett enkelt val mellan slottet och en annan byggnad. I själva verket är frågan om var konstmuseet ska finnas någonting som behöver diskuteras utifrån kvalitetsbegreppet – bland annat behöver de allvarliga problem med inomhusklimatet och den fysiska arbetsmiljön som finns i de befintliga lokalerna åtgärdas om verksamheten över huvud taget ska kunna vara kvar i slottet.

Inom kort kommer kommunens tjänstemän att utifrån utredningsunderlaget presentera ett förslag för kommunstyrelsen och kulturnämnden. Vi kan erkänna att Miljöpartiet inte har satt ner foten i frågan om framtidens konstmuseum ännu, vare sig det gäller organisationen eller vilken byggnad vi föredrar. Vi vet att det kostar att bygga nytt, men att det mycket väl kan kosta än mer att bygga om och anpassa ett gammalt hus. Fastighetsägaren lär inte göra dyra ombyggnader av slottet utan att ta tillbaka kostnaderna i form av höjda hyror.