Regionrådet Stefan Olsson (M) påstår felaktigt i en debattartikel i UNT (2/7-17) att Uppsala kommun skulle ha ersatt ordet tjänsteman mot tjänsteperson.

Det stämmer inte.

Det som beslutats är att ordet tjänsteperson kan användas synonymt med tjänsteman i kommunala handlingar. Eftersom begreppet tjänsteman är inbegripet i lagtexter med mer är det inte möjligt eller ens önskvärt att helt sluta använda ordet helt.

Fler och fler medarbetare i kommunen vill dock använda det könsneutrala begreppet tjänsteperson, ungefär som det redan är passé att använda ordet justeringsman eftersom justerare eller justeringsperson i stort sett alltid används istället.

Att det finns ett tryck från kvinnor och män som arbetar i kommunen, liksom från medvetna politiker, att utveckla språket ser jag som ett tecken på att vi ökat tempot i jämställdhetsarbetet generellt.

Heltid som norm och jämställda löner är våra allra viktigaste jämställdhetspolitiska reformer i Uppsala kommun.