När jag läser inläggen i debatten om konstmuseet och Uppsala slott förvånas jag över att ingen verkar se den stora potential som finns i området
   Jag önskar fler kunde lyfta blicken. Min vision är att Slottsstråket ska bli Sveriges bästa kulturpark.
Slottet är en av Uppsalas mest kända symboler, många besökare och Uppsalabor vill komma in i slottet för att få ta del av miljöerna som både är konsthistoriskt och allmänhistoriskt intressanta och ger en rumslig upplevelse. Att behålla och utveckla konstmuseet på Slottet som ett nav i detta kulturutbud, gärna kompletterat med en modern byggnad för utställningar, forskning och aktiviteter, kommer att stärka besökarnas totala upplevelse och ge goda effekter för alla besöksmål.
Miljön kring Uppsala slott är unik och kan erbjuda ett smörgåsbord av genuina kulturupplevelser. Det gäller att utveckla, tillgängliggöra, samverka, paketera och stolt marknadsföra det samlade utbudet på ett ännu bättre sätt än i dag.
 För sju år sedan var jag med och startade en ideell förening kallad Slottsstråket tillsammans med flera av besöksmålen kring Uppsala slott för att samverka och informera om allt man kan uppleva i miljön kring Slottet. Föreningen har dock begränsade resurser.
Förutsättningarna för att området Slottsstråket kan bli ett av Uppsalas stora dragplåster för besöksnäringen finns: de vackra parkerna, de klassiska miljöerna och arkitekturen. De historiska händelserna, uppsalaprofilerna, museerna och kulturaktiviteterna för alla åldrar.
Slottsstråket kan börja vid Resecentrum och gå uppför åsen längs en rulltrappa upp till Slottet. Den södra infarten blir en naturlig väg in för bilar och bussar. Sedan går man ner för backen till city!
Näringsdepartementet har nyligen klassat besöksnäringen som en av Sveriges basnäringar. Det är en industri som inte kan säljas och flyttas utomlands. I Sverige omsätter den 252 miljarder kronor, genererar 160 000 heltidstjänster och spås fördubblas inom tio år!
Uppsalas största utmaning ligger i att få turisterna att bo, äta, shoppa, uppleva och spendera pengar här. Detta skapar i sin tur skatteintäkter, arbetstillfällen och välstånd för oss uppsalabor. Slottsstråket kan förstärka Uppsalas befintliga utbud och skapa ytterligare attraktionskraft.
För att lyckas med satsningen måste man utveckla och kvalitetssäkra upplevelserna och infrastrukturen, gärna genom att lära av andra framgångsrika turistmål i världen. Initialt krävs det också en uthållig huvudman, kanske ett samverkansbolag där kommun, landsting, universitet, kyrka och näringsliv arbetar tillsammans.
Då kan hela Slottsstråket bli en besöksattraktion som uppsalabor och hitresande gärna spenderar både tid och pengar i och som hjälper till att öka stoltheten för vår stad.