I nästan tjugo års tid har iranisten Ali Muhaddis varit verksam vid handskriftsavdelningen på Carolina Rediviva. Under sitt arbete har han bland annat hittat ett stort antal manuskript med dikter på arabiska och persiska som är mellan 300 och 700 år gamla. Ett flertal av dessa poem har bara bevarats i ett enda exemplar på Carolina och är följaktligen mer eller mindre okända i de muslimska länderna och bland orientalister.

Muhaddis har också gjort rekognosceringsresor till bibliotek och arkiv i olika länder i Mellanöstern och Europa där han gjort värdefulla manuskriptfynd. Flera volymer med ett urval av återfunna dikter har publicerats av Uppsala universitet på senare år.

Vid en forskningsresa till nationalbiblioteket i Tunis fann Muhaddis en tidigare okänd och längre version av det persiska poemet Mus u gurbah (Mössen och katten). Verket brukar tillskrivas den persiske poeten ’Ubayd Zakani som levde på 1300-talet.

En vacker liten bok, med titeln The Mice and the Cat, har nu publicerats. Boken innehåller den nyfunna versionen av poemet på modern persiska och i faksimil med fotografiska avbildningar av de fina bilder som smyckar manuskriptet. Muhaddis har skrivit ett förord på persiska. Den engelska översättningen har gjorts av Bo Utas, iranist och professor em vid Uppsala universitet. Utas svenska översättning är dock baserad på en tidigare känd kortversion av poemet. Språkprofessorn Carina Jahani har bidragit med en kort introduktion på engelska.

Mössen och katten brukar, som ovan noterats, tillskrivas poeten ’Ubayd Zakani. Muhaddis ställer sig dock tvivlande. Ingenstans i Zakanis kända kvarlåtenskap finns dikten omnämnd. Ordval, stil och språkbehandling stämmer inte heller in på 1300-talet.

I sin introduktion lanserar Muhaddis hypotesen att dikten är en politisk propagandaskift som i allegorisk form kritiserar safaviddynastin som tog makten i Iran 1501. Pusselbitarna faller på plats om man antar att den grymme katten är shahen Tahmasp I som härskade 1524-76. De jagade mössen kan förslagsvis syfta på den oppositionella sufisekten pasikhaniderna som förföljdes och massakrerades av safavidregimen. Barnkammarsaga eller politisk pamflett? Den långa dikten kan, precis som Tusen och en natt, läsas av både barn och vuxna.