Här i finlemmade ballader och ljuva kärleksförklaringar, men också mustiga skrönor som t ex det bloddrypande ödespekoralet från Ed. Somligt hämtat ur traditionen och då främst från Ångermanland, men också en hel del egenskrivet - allt i dynamiska, rytmiskt vitala arrangemang från Bodéns egen ensemble.