I The Painter, ett verk av Anna-Lena Laurin som inspirerats av konstnären Vincent van Goghs liv, möts konstmusiken och jazzen på lika villkor.
Hon använder sig skickligt av inspiration, ibland på gränsen till pastischer, från den senromantiska och impressionistiska perioden, parade med influenser från Miles Davis banbrytande album Sketches of Spain. Detta väver hon samman till en suggestiv och slående vacker musik med trumpetaren Anders Bergcrantz som lysande solist. Mats Rondin dirigerar Norrlandsoperans symfoniorkester.