Att reducera ett av operarepertoarens vidlyftigare verk för Folkoperans begränsade omfång och resurser var i höstas en av operachefen och regissören Mira Bartovs odiskutabla bedrifter. Detta samtidigt som verket koncentrerades, sattes in i en modern kontext och fick ett kvinnligt fokus. Efter höstens succé har nu Operahögskolans unga Linda Mallik gått ett steg vidare både som regissör och bearbetare: handlingen har ytterligare skalats av och fått ett ungdomligt perspektiv, allt lokaliserat till en förort i närheten av T-banan. Resultatet kallas Fausts förvandling, Faust heter Fabian i förnamn och Gud är en kvinna.

Att ett av västerlandets mest komplexa idédramer därmed blir något helt annat än Goethes original säger sig självt. Förvisso kan den mest allmängiltiga existentiella problematiken – kampen mellan ont och gott, frågan om vars och ens sanna identitet, vänskap och kärlek, människans längtan efter ett bättre liv – formuleras även på detta sätt och i detta sammanhang. Ambitionen är naturligtvis liksom tidigare med barnversionen av Wagners Rhenguldet på samma Folkopera att låta barn och ungdomar möta operakonsten, att testa även till synes svåra och komplicerade frågor i ett nyskapande koncept, denna gång för elever i mellanstadiet.

Det märkliga är att det faktiskt fungerar, trots att såväl Goethes tankevärld som Gounods Grand opéra känns fjärran i detta timslånga musikaliska drama där den stora orkestern ersatts av ackordeon, kontrabas och piano. Hör Goethe hemma i en annan tid gör naturligtvis även musiken det, och onekligen skaver långspunna arior mot T-banerealism och nutidsungdomlig retorik. Visst blir såväl dramaturgin som den musikaliska gestiken ibland oklar om man inte har originalen aktuella, men frågan är om det inte är tillräckligt om de unga besökarna identifierar sig med delar av handlingen. Monika Frelins iscensättning är tydlig och rättfram, tilltalet direkt. Framställningen saknar inte
action och är med roande anspelningar på aktuella fenomen också angenämt distanserad.

Fredrik af Klint som Faust känns säkert porträtterad, Ulrika Mjörndal som Margarita likaså. Mikael Axelsson gör en avmätt demonisk Meffi Karlsson (Mefistofeles!) medan sparringparterna Carl Ackerfeldt och Ulrika Skarby effektivt driver på.